Listy poborowe powiatu milickiego 1857-1906

Diese Seite ist auch auf Deutsch verfügbar.

This page is also available in English.

Tło

W Prusach katastrofalne doświadczenia wojen napoleońskich ujawniły potrzebę modernizacji wojska. Oprócz zasadniczej zmiany struktury armii w 1807 r., w 1813 r. stary system kantonalny został zastąpiony powszechnym poborem. Dzięki temu wszyscy mężczyźni powyżej 20 roku życia musieli odbyć trzyletnią służbę wojskową, a następnie dwa lata jako rezerwiści w armii stałej.

Komisja poborowa (DE Wehrersatzkommissionen) miała za zadanie przeprowadzać rejestrację, musztrę i pobór do wojska. Wraz z utworzeniem Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. również armia niemiecka została zbudowana na wzór pruski.

Niestety, po dawnej armii pruskiej niewiele dziś pozostało. Duża część akt armii pruskiej została zniszczona przez pożar w Archiwum Armii Pruskiej w Poczdamie w 1945 roku.

Dla zwykłych poborowych sytuacja źródłowa jest więc niezwykle uboga; w pożarze przepadły przecież wszystkie listy musztry. Nawet kroniki pułkowe sporządzone przed wojną rzadko zajmują się zwykłymi żołnierzami i niższymi stopniami oficerskimi.

Ważną alternatywą dla nieistniejących już list musztry są więc sporadycznie publikowane w powiatowych dziennikach urzędowych (DE Amtsblatt, w wydawnictwie nazywany zwykle Kreisblatt) wykazy musztry, w których nakazywano stawienie się na musztrę młodym mężczyznom, w tym także niektórym z minionych roczników. Stopień szczegółowości tych list jest bardzo różny, ale oprócz nazwiska i miejsca zamieszkania danej osoby, znajdują się tam również informacje o roku urodzenia, sprawności fizycznej i zawodzie. Jeśli poborowi nie stawiali się na musztrze, publikowano dodatkowe wezwania lub listy poszukiwanych zarówno w dziennikach urzędowych okręgów, jak i w Reichsanzeiger.

 

Listy musztry powiatu milicki

W powiecie milickim (PL Milicz) listy musztry były publikowane w Militscher Kreisblatt w latach 1857-1906. Niestety są pewne luki – w niektórych latach nie publikowano list (1866, 1891-1899), a z innych lat nie zachowały się numery (1861-1862, 1903-1904). W sumie zachowały się listy musztry z 36 lat.

Wyciągnąłem teraz całe listy musztry z Militscher Kreisblatt, oczyściłem je najlepiej jak potrafiłem i automatycznie dodałem tekst za pomocą programu Transkribus. Pierwotnie planowałem przekonwertować je do Excela, ale zrezygnowałem z tego ze względu na ogromny wysiłek związany z korektą i przeformatowaniem. Niemniej jednak chciałbym podzielić się swoją pracą ze środowiskiem genealogicznym. Dlatego publikuję tutaj listy musztry powiatu Militsch.

LINK DO LISTY MUSZTRY

Ponieważ listy zostały z jednej strony uporządkowane, a z drugiej strony nie zostały poddane korekcie, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy przy ich przeszukiwaniu.

  • Lista zawiera liczne błędy rozpoznawcze wynikające z niedoskonałości technologii. Dlatego zaleca się, aby nie używać pełnych nazwisk podczas wyszukiwania (użyj funkcji wyszukiwania – CTRL + F) – im krótsze terminy wyszukiwania, tym lepiej.
  • Zdjęcia nie zawierają wszystkich szczegółów z powodu czyszczenia – lata, zawody, grupy musztry zostały usunięte. Dlatego zalecane jest sprawdzenie oryginalnej listy w Militscher Kreisblatt – zobacz źródła.

 

Źródła

Listy zostały zaczerpnięte z następujących numerów Militscher Kreisblatt:

Rok Wydanie
1857 29
1858 26
1859 25, 28
1860 9
1861 Brakujące roczniki
1862 Brakujące roczniki
1863 28
1864 12 (tylko “niezbędniki”)
1865 25
1866  Brak opublikowanej listy
1867 31
1868 37
1869 37
1870 27
1871 12
1872 18
1873 25, 28
1874 23
1875 25
1876 26
1877 23
1878 22
1879 24
1880 24
1881 26
1882 22
1883 25
1884 25
1885 23
1886 22
1887 23
1888 21
1889 23
1890 43
1891-1899  Brak opublikowanej listy
1900 31
1901 43
1902 34, 36
1903 Brakujące roczniki
1904 Brakujące roczniki
1905 42
1906 48, 49